ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. „Споразумение“ се отнася до Общите Условия, Политика за Поверителност, Правилници, други форми на заповеди и платежни нареждания
  2. „Политика за поверителност“ се отнася до политиката за конфиденциалност на разположение на уеб сайта, като описва подробно как ние събираме и съхраняваме личните данни на потребителите
  3. „Стоки“ се отнася до всички стоки, които могат да бъдат поръчани по всяко време от училище „Послушен“
  4. „Услугата“ или „Услуги“ се отнася до всички услуги, които ние предлагаме и можем да зададем за обслужване

Тези условия представляват правен документ („Споразумението“), с което се определят правата и задълженията на Вас като потребител/клиент („Вие“), както и тези на Училище „Послушен“ ЕООД („ние“, „наш/ите“ или „нас“), във връзка с услугите и продуктите, които предлагаме чрез този сайт, по телефон или на място.

Вие се съгласявате да спазвате Общите Условия като предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както Ви е указано от нашия регистрационен формуляр.

При предоставянето на невярна, неточна или непълна информация, Училище „Послушен“ ЕООД има основателни причини да спре или да прекрати профила Ви, отказ за всякакви и настоящи или бъдещи ползвания на сайта на Училище „Послушен“ ЕООД (или част от него).

Училище „Послушен“ ЕООД набляга за безопасността и неприкосновеността на личните данни на всички потребители, особено на децата. Всеки потребител има достъп до целия сайт, но нашите услуги не са предназначени за лица на възраст под 16 години и нямаме намерение да събираме лични данни на посетители на уебсайта, които са под 16-годишна възраст. Ето защо съветваме родителите да наблюдават онлайн действията на децата си, за да предотвратят предоставянето на личните им данни без съгласието на родителите. Ако считате, че сме събрали лични данни на непълнолетен без съгласие, моля, свържете се с нас на адрес info@poslushen.com. В резултат ще предприемем изтриване на тези данни.

Място на изпълнение и приложимо право

Училище „Послушен“ ЕООД е компания, регистрирана в България, освен ако не е посочено друго. Материалите на този сайт са насочени към тези, които имат достъп до този сайт от териториалната част на България. Училище „Послушен“ ЕООД не представя, че който и да е от посочените продукти и материалите на този сайт са подходящи за използване или са на разположение на други места. Тези, които имат достъп до този сайт от други места, носят отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими. Българското право урежда това споразумение.

Вие и всеки от нас се подчиняваме на обособената юрисдикция на българските съдилища по отношение на спорове, произтичащи от настоящото Споразумение. В случай някоя от разпоредбите на това Споразумение е незаконна, невалидна или неприложима по някаква причина, тогава тази разпоредба се счита за разделяща се  (отделима) и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Право на отказ

Имате право да анулирате всеки договор в рамките на седем дни от датата сключването на договора за предоставяне на услуги, при условие че не е предприето започването от страна на Училище „Послушен“ ЕООД предоставянето на тези услуги преди изтичането на срока за анулиране.

Известието за анулиране трябва да бъде изпратено по електронна поща на Училище „Послушен“ ЕООД на info@poslushen.com, като трябва да посочите Вашето име и описание на съответните услуги. Обработката на анулирането се осъществява възможно най-бързо.

Някои връзки в този сайт (обикновено банерна реклама или приложение/я) ще активират сайтове и ние не поемаме никаква отговорност за материала на който и да е сайт, който не е под контрола на училище „Послушен“ ЕООД.

Процедура за разглеждане на жалби

Приветстваме всеки, за да ни помогнете да подобрим нашите услуги тук в Училище „Послушен“. Ако имате жалба във връзка с който и да е аспект на Училище „Послушен“ ЕООД, моля, свържете се незабавно с нас. Ще се постараем да отговорим на вашите коментари в рамките на пет работни дни и ние се надяваме да разрешим всички проблеми в рамките на 30 дни.

Авторски права

Всички проекти, текст, графики и техният подбор и подреждане в този сайт са авторски права на Училище „Послушен“ ЕООД или неговите доставчици на съдържание. Като посетител на сайта на Училище „Послушен“ ЕООД Вие сте лицензирани да копирате по електронен път или да отпечатвате части от този сайт за Ваша лична, некомерсиална употреба. Всяко друго използване на материали на този сайт без предварителното писмено съгласие на Училище „Послушен“ ЕООД е строго забранено. Прилагат се общите правила според чл. IV на Универсалната конвенция за авторско право.

Форсмажорни обстоятелства

Училище „Послушен“ ЕООД не носи отговорност за каквото и да е нарушение на това Споразумение, причинено от обстоятелства, които не са под негов контрол, включително: пожар, наводнение или изключително тежко време, експлозия, война, действия или пропуски на доставчици на интернет услуги или актове на местно, или централно правителство, или други компетентни органи.

Език

В случай на конфликт или несъответствие между условията версията на това Споразумение (Договор) с български език и всеки превод, версията на български език ще има предимство.

Разделност

В случай, на който и да е от условията на настоящото споразумение се счита за невалиден или неприложим със съдебно постановление или решение, останалата част от настоящото Споразумение остава валидно и изпълнимо.

Други оповестявания

Училище „Послушен“ ЕООД си запазва правото на достъп и разкриване на индивидуално идентифицируема информация, за да спазва приложимите закони и законни искания на правителството, да управлява системите си правилно или да се защитава себе си, или нейните потребители.

Отзиви и оплаквания от страна на клиентите

Приветстваме вашите въпроси и коментари относно проблемите с поверителността и функционалността на нашия уебсайт. Ако имате такива коментари или имате оплакване относно това как  Училище „Послушен“ ЕООД използва Вашите лични данни, моля свържете се с нас info@poslushen.com.