ТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОГОВРИ И ПРАВИЛА НА УЧИЛИЩЕ ПОСЛУШЕН!