ПРАВИЛНИЦИ НА УЧИЛИЩЕ ЗА КУЧЕТА ПОСЛУШЕН

ПРАВИЛНИК ПОСЛУШАНИЕ

Правилник

на училище за кучета „ПОСЛУШЕН”

за ученици по общо послушание.

 

Всеки редовен ученик на училище „ПОСЛУШЕН” има право:

 • Да получи бележник/талон от училище „ПОСЛУШЕН” с входящ номер и парола ;
 • Да уведоми своевременно чрез обаждане, SMS или e-mail за неверен номер на бележника. В противен случай, училище за кучета „ПОСЛУШЕН” не носи отговорност за неотменени тренировки, на които ученикът има въведени отсъствия;
 • Да ползва съоръженията на терена, както и различни поводи, намордници и играчки, предоставени за урока;
 • Да напусне тренировката, след уведомяването на треньора, в случай че стопанинът или кучето му не се чувстват в състояние да продължат;
 • Да отмени вече записана индивидуална тренировка, като уведоми един ден по-рано. В противен случай се отбелязва отсъствие;
 • Да се записваза предложените от училище „ПОСЛУШЕН”, тренировки, градина за кучета и организирани мероприятия;
 • Да посещава груповите тренировки на училище „Послушен“ след успешно положен изпит А, B, C и заплащане на съответната такса за 1 тренировка или пакет от 5 или 10 тренировки, които също са фиксирани.
 • Да се запише за изпит „ПОСЛУШАНИЕ-ВН“ след направени 25 тренировки и 15 месечна възраст на кучето.
 • Да посещава неограничено и безплатно груповите тренировки на училище „Послушен“, след направени 25 часа и не повече от 3 отсъствия.
 • Да заплати допълнително при отработването на пропуснати тренировки, с друга група или чрез записване на индивидуална среща.
 • При желание за записване за курс, консултация или детска градина да се обади един ден предварително или да използва номера на бележника/талона за записване през сайта.
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на разгонване на женското куче (кучка). Тези животни могат да продължат обучението 30 дни след началото на разгонването;
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на здравословен проблем с кучето. Тези животни могат да продължат обучението след възстановяването им. Стопанина обявява дата, до която ще отсъстват и след нея или ние го включваме в програмата или отново стопанина ни уведомява за удължаване на периода.

Всеки ученик на училище „ПОСЛУШЕН” е длъжен:

 • Да се запознае с правилата и политиката за лични данни и да подпише съгласие.
 • Да посещава тренировки, съобразно програмата на училище за кучета „ПОСЛУШЕН” публикувана на сайта: https://poslushen.com/program.php.
 • Да разходи кучето и да го запознае с терена, 15 минути преди започването на урока. Всяка тренировка стартира в и 15 минути, след адаптация на кучето с мястото.
 • Да предостави на инструктора бележник/талон, предоставени от училище „ПОСЛУШЕН”, преди започването на всяка тренировка;
 • Да заплати таксата за консултацията или курса предварително по банка или на първият урок.
 • Да няма прекъсване на тренировките за повече от два месеца.
 • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания.
 • Да влиза с кучето си на повод по време на тренировка.
 • Да почиства след своето куче.
 • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си, като в случай на нараняване на кучето или на неговия водач по време на тренировка, училище „ПОСЛУШЕН” не носи отговорност за случилото се.
 • Да води кучето си гладно на тренировка. В случай че кучето откаже да яде, тренировката  преминава в беседа със стопанина.
 • Да носи лакомства на кучето си. В случай че няма такива, е длъжен да закупи от инструктора;
 • Да заплати двойна цена на курса, ако иска курсът му да бъде воден от инструктор по желание.

Всеки ученик на училище „ПОСЛУШЕН” няма право:

 • Да посещава голяма група без предварително успешно положен изпит А, В,С
 • Да посещава тренировките на ВИП клиентите.
 • Да присъства на тренировка, извън програмата на училище „ПОСЛУШЕН”
 • Да пуска кучето по време на тренировка, без изричното разрешение на инструктора;
 • Да прекъсва работата на инструктора, докато той не го повика;
 • Да се включва в тренировката без разрешение от треньора, в случай на закъснение на стопанина.
 • Да води агресивно куче на тренировки без намордник;
 • Да предявява финансови претенции, в случай на прекратяване на курса на обучение. Училище „ПОСЛУШЕН” не възстановява суми от предплатени тренировки;

Училище за кучета „ПОСЛУШЕН” е длъжно:

 • Да публикува и актуализира, всеки ден, програмата на училище „ПОСЛУШЕН” на сайта www.neposlushko.com;
 • Да осигури треньор за всяка тренировка обявена в програмата на сайта www.neposlushko.com;
 • Да отговаря за реда по време на тренировките;
 • Да осигури нужните съоръжения на терена (поводи, намордници и играчки необходими за различните тренировки);
 • Да уведоми учениците си, чрез SMS, при промяна в програмата, отмяна на дадена тренировка или промяна на статуса им;

Училище за кучета „ПОСЛУШЕН” има право:

 • Да отменя тренировки;
 • Да прекрати обучението на ученик, при некоректно (арогантно, агресивно и т.н.) поведение към кучето, инструктора или други ученици.
 • Да променя настоящия правилник, за което уведомява своевременно своите ученици.

…………………………………………………………………………….…………………….………………………….

(Запознах се и съм съгласен с правилата на училище за кучета „Послушен“)

………………………………… ………………………………………………………                  ……………………………

(Трите имена)                                                                                             (Подпис)

гр. София                                                                               Дата: _ _. _ _ .20_ _ г.

ПРАВИЛНИК АДЖИЛИТИ

Правилник

на училище за кучета „ПОСЛУШЕН”

за учениците по Аджилити

Всеки редовен Аджилити ученик на училище „ПОСЛУШЕН” има право:

 • Да получи Аджилити талон от училище „ПОСЛУШЕН” с входящ номер и парола ;
 • Да уведоми своевременно чрез обаждане, SMS или e-mail за неверен номер на талона. В противен случай, училище за кучета „ПОСЛУШЕН” не носи отговорност за неотменени тренировки, на които ученикът има въведени отсъствия;
 • Да ползва съоръженията на терена, както и различни поводи, намордници и играчки, предоставени за урока;
 • Да напусне тренировката, след уведомяването на треньора, в случай че стопанинът или кучето му не се чувстват в състояние да продължат;
 • Да посещава тренировкипо Аджилити на клуб “Дог Спорт България“ след успешно положен изпит по Аджилити А0 и заплащане на такса членство и тренировка.
 • Да заплати допълнително при отработването на пропуснати тренировки, чрез записване на индивидуална среща.
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на разгонване на женското куче (кучка). Тези животни могат да продължат обучението 30 дни след началото на разгонването;
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на здравословен проблем с кучето. Тези животни могат да продължат обучението след възстановяването им. Стопанина обявява дата, до която ще отсъстват и след нея или ние го включваме в програмата или отново стопанина ни уведомява за удължаване на периода.

Всеки Аджилити ученик на училище „ПОСЛУШЕН” е длъжен:

 • Да се запознае с правилата и политиката за лични данни и да подпише съгласие.
 • Да посещава тренировки, съобразно програмата на училище за кучета „ПОСЛУШЕН” публикувана на сайта: https://poslushen.com/program.php.
 • Да разходи кучето преди започването на урока.
 • Да участва в изваждането, подреждането и прибирането на препятствията.
 • Да предостави на инструктора Аджилити талон, предоставени от училище „ПОСЛУШЕН”, преди започването на всяка тренировка;
 • Да заплати таксата за курса предварително по банка или на първият урок.
 • Да няма прекъсване на тренировките за повече от два месеца.
 • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания.
 • Да влиза с кучето си на повод по време на тренировка и да го пуска само след разрешението на треньора, докато кучето тренира на терена.
 • Да прибере или върже кучето си на безопасно за него място за почивка, докато отново не влезе да тренира на терена.
 • Да почиства след своето куче, използвайки гребло, лопатка и кофа за фекалии.
 • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си, като в случай на нараняване на кучето или на неговия водач по време на тренировка, училище „ПОСЛУШЕН” не носи отговорност за случилото се.
 • Да води кучето си гладно на тренировка. В случай, че кучето откаже да яде или играе с играчка, тренировката преминава в беседа със стопанина.
 • Да носи лакомства или играчка на кучето си.
 • Да заплати двойна цена на курса, ако иска курсът му да бъде воден от инструктор по желание.

Всеки Аджилити ученик на училище „ПОСЛУШЕН” няма право:

 • Да посещава тренировкипо Аджилити на клуб “Дог Спорт България“ ако не е член
 • Да посещава тренировкипо Аджилити на клуб “Дог Спорт България“ ако не е положил изпит по Аджилити А0.
 • Да посещава тренировките на ВИП клиентите.
 • Да пуска кучето по време на тренировка, без изричното разрешение на инструктора;
 • Да прекъсва работата на инструктора, докато той не го повика;
 • Да се включва в тренировката без разрешение от треньора, в случай на закъснение на стопанина.
 • Да тренира с куче, което не яде и не играе с играчка.
 • Да предявява финансови претенции, в случай на прекратяване на курса на обучение. Училище „ПОСЛУШЕН” не възстановява суми от предплатени тренировки;

Училище за кучета „ПОСЛУШЕН” е длъжно:

 • Да публикува и актуализира, всеки ден, програмата на училище „ПОСЛУШЕН” на сайта www.neposlushko.com;
 • Да осигури треньор за всяка тренировка обявена в програмата на сайта www.neposlushko.com;
 • Да отговаря за реда по време на тренировките;
 • Да осигури нужните съоръжения на терена (препятствия, поводи и играчки необходими за различните тренировки);
 • Да уведоми учениците си, чрез SMS на Вайбър, при промяна в програмата, отмяна на дадена тренировка или промяна на статуса им;

Училище за кучета „ПОСЛУШЕН” има право:

 • Да отменя тренировки;
 • Да прекрати обучението на ученик, при некоректно (арогантно, агресивно и т.н.) поведение към кучето, инструктора или други ученици.
 • Да променя настоящия правилник, за което уведомява своевременно своите ученици.

…………………………………………………………………………….…………………….……………….

(Запознах се и съм съгласен с правилата на училище за кучета „Послушен“)

……………………………………………………………………………………………………………………..

(Трите имена)                                                                            (Подпис)

гр. София                                                                                       Дата: _ _. _ _ .20_ _ г.

INTERNAL RULES

Internal rules and regulations of school for dogs „Poslushen“

Every customer of the school is expected to have read and agreed to these rules and regulations, he/she also has to sign a declaration* that states he/she is going to act in accordance to them!

* For people under the age of 18, the declaration is to be signed by a parent or a legal guardian.

Every regular student of school for dogs „Poslushen“ is entitled and obliged to:

 • receive a markbook/ticket from the school with a login number and a password;
 • inform in advance by a call/sms or email for an incorrect log-in number in the markbook, otherwise the school will not be held responsible for missed trainings and absences.;
 • use all the equipment on the premises but also to use different leashes, muzzles and toys. • cancel an arranged training by informing a day in advance, otherwise an absence will be marked;
 • sign in for all activities organised by the school activities;
 • 50% discount when registering for an individual lesson. This applies only for students that are already in a group;
 • 30% discount when registering for a course with a second dog;
 • 20% discount when registering another family member to a course;
 • 30% discount when registering adopted stray or shelter dogs;
 • leave the training after notifying the trainer, in case the dog and/or the student do not feel capable of continuing;
 • ask questions during the training that are connected with teaching process;
 • hand in the markbook to the trainer before every practice;
 • transfer the fee for the consultation and/or course beforehand.
 • prevent absences from the training process for more than two months;
 • be responsible for the actions, damages and littering of your dog;
 • apply for a general course, agility course, consultation or kindergarten one day in advance;
 • bring dog treats, if the student doesn’t have any, he has to buy them on-site from the instructor;
 • make sure the dog is hungry before practice, otherwise if the dog refuses to eat the treats during the training, the session continues as a discussion with the student;
 • choose a trainer for his/her course and pay a doubled fee for it;
 • cancel all trainings and notify the instructors in case the dog is in heat. Dogs in heat can resume practices after the start of this period;

Every regular student of school for dogs „Poslushen“ ISN’T allowed to:

 • release the dog during practice without the explicit instruction from the instructor;
 • interrupt the trainer until he/she is called by the instructor;
 • join the training session without the permission of the instructor if he/she is late;
 • bring an aggressive dog without a muzzle to practice;
 • come to a training session that is NOT in the training schedule of school for dogs „Poslushen“ which is updated daily on our website: https://poslushen.com/program.php;
 • have any financial reimburses in case of cancelling a course on his/her behalf;

School for dogs „Poslushen“ is obliged to :

 • post and update the training’s schedule on the school’s website – www.neposlushko.com;
 • supply an instructor for every training session that is on the schedule on the website www.neposlushko.com;
 • be responsible for the activities and their execution during practice sessions;
 • supply the equipment needed for each training session;
 • inform the students vie SMS in case of a cancellation of a training session or a change in their status;

School for dogs „Poslushen“ is entitled to:

 • cancel training sessions. If the session is cancelled because of indisposition of the dog and/or the student, no absence will be marked;
 • cancel the tuition of a student in cases when he/she acts aggressively towards instructors, other students or dogs. School for dogs „Poslushen“ will not tolerate such behavior and will immediately expel any student for that!
 • apply changes to all rules and regulations and inform all students in advance.

School for dogs „Poslushen”

…………………………………………………………………………….…………………….…………………

(I agree with the rules of the Dog school Poslushen)

…………………………………………………………………………………………………

(Names)                                                                      (Signature)

date: _ _._ _.20_ _г.

Sofia