ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Създадохме цялостна Политика за Поверителност, за да бъдем отворени и прозрачни относно начина, по който Училище „Послушен“ ЕООД използва вашите лични данни. Ако имате въпроси или притеснения относно политиката ни, моля свържете се с нас.

Според обстоятелствата Училище „Послушен“ ЕООД може да се нуждае от промяна на Политика за Поверителност, но ще Ви информираме по имейл, за всякакви промени в нашата политика.

Обработка и съхраняване лични данни в съответствие с GDPR

Училище „Послушен“ ЕООД обработва лични данни в качеството си на администратор по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Предоставената информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Училище „Послушен“ ЕООД дейност като работодател по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

Училище „Послушен“ ЕООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

Приемайки следната Политика за Поверителност, Вие приемате събирането, обработката и използването на личните Ви данни от Училище „Послушен“ ЕООД при спазване на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR).

Aдминистратор на лични данни

Администраторът на лични данни е субектът, който отговаря за обработката на вашите лични данни и който взима решения относно целите и средствата за обработка на вашите лични данни. В този случай администраторът на лични данни е:

Име на фирмата: Училище „Послушен“ ЕООД

адрес: ул. „Гургулят“ № 27, 1463 София, България

моб: +359 890 12 30 12

e-mail: info@poslushen.com

Вашите права

Имате право да получите изрична информация от Училище „Послушен“ за Вашите лични данни, които сме съхранили, безплатно.

Право на достъп – Право да знаете какви данни са били събрани и как са обработени

Право на поправка – Право да поискате промяна на вашите лични данни, ако тe не са актуални

Право за изтриване – Право да поискате заличаване на вашите лични данни

Право на ограничаване на обработката – Право да ограничите обработката на вашите лични данни

Право на преносимост на данни – Право на прехвърляне на вашите лични данни във формат, който може да се чете от машина

Право да се противопоставите – Право да се оттеглите от дадено съгласие или обект на обработката на вашите лични данни

Право на подаване на оплакване до надзорния орган – Право да подадете оплакване срещу Училище „Послушен“ в надзорен орган, който може да бъде или отговорният орган на Училище „Послушен“, или друг компетентен орган в рамките на ЕС.

Кога, как и защо събираме вашите данни

За да можем да Ви предложим нашите услуги ние трябва да събираме, обработваме, съхраняваме Вашите лични данни.

Личните данни са информация, пряко или косвено свързана с вашата личност, като например име и фамилия, адрес, телефонен номер, данни за Вашето куче(та).

Лични данни събираме, когато посещавате нашия уебсайт или нашият офис.

Когато се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите информация или да подадете оплакване, ние съхраняваме информацията, която ни предоставяте, по този начин можем да отговорим на вашите въпроси по-бързо и по-задоволително.

Договор

Обработката на данните Ви е необходима за договор, който имате с нас, или защото сте ни помолили да предприемем конкретни стъпки, преди да сключим договор.

Правно задължение

Обработката е необходима, за да спазим закона (с изключение на договорните задължения).

Състезания

Можем от време на време да провеждаме състезания. Събраните данни ще бъдат съобразени от условията на конкурса. Състезанията могат да се провеждат съвместно с един или няколко от нашите партньори, затова данните могат да се споделят с външни източници за обработка. След като конкурсът приключи и победителят е изготвен, в повечето случаи ще премахнем всички ваши подробности от нашата система. Изключение може, когато са подадени препоръки и сте ни разрешили да ги използваме в наш маркетингов материал.

Специални събития

По време на семинари, разговори или други специални събития може да изискваме вашите данни за администриране на билети, резервации и др. Вашите данни ще бъдат предмет на собствените си политики за поверителност, но също така ще се съобразяват с правната основа, очертана от ICO.

Обратна връзка

Може да се свържем с Вас, за да поискаме отзиви за предлаганите продукти или услуги. Можете да прекратите абонамента си от тези имейли по всяко време, но ние се радваме, ако можете да отделите време, за да ни уведомите как е бил Вашият опит с Училище „Послушен“.

Коментари

Когато оставяте коментари на сайта, събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и Вашия IP адрес.

Медия

С разрешение ние може от време на време да събираме и съхраняваме препоръки, които могат да включват изображения, текстово или видео съдържание. Тези препоръки се съхраняват сигурно чрез услуги на трети страни като Jotform, Dropbox или Google Docs, по електронна поща, на хоствания сървър на уебсайта, към който е изпратена, или на вътрешната защитена мрежа на фирмата ни. Достъпът до тази информация е ограничен до съответните лица в рамките на компанията и разрешението за използване на тези препоръки може да бъде отменено от лицето чрез електронна поща на info@poslushen.com.

Може да използваме препоръки на нашия уебсайт, чрез социални медии, YouTube и както за дигитален, така и за печатен маркетингов материал. Въпреки че можем да премахнем препоръка от нашата база данни, може да не сме в състояние да си припомним съществуващите маркетингови материали. В тази ситуация, въпреки че разрешението ни е било освободено, ще гарантираме, че ще направим всичко възможно, за да предотвратим по-нататъшното използване и премахване на съществуващите материали.

Формуляри за връзка

Информацията, подадена чрез формулярите за връзка на нашия сайт, се изпраща до имейла на фирмата, който се хоства от СуперХостинг и се придържа към правилата на ЕС „Privacy Shield“.

Ние съхраняваме тези съобщения за целите на обслужването на клиенти, тези съобщения не се използват за маркетингови цели и не се споделят с трети страни.

Кога изтриваме вашите данни

Точните правила за заличаване са определени в нашите регионални концепции за заличаване. Прилагат се различни правила за заличаване в зависимост от целта на обработката. В рамките на нашите концепции за заличаване сме определили различни класове данни и правила за определените периоди за изтриване. Събраните данни са маркирани с правило за изтриване. Когато периодът на съхранение е изпълнен, съхранените данни ще бъдат съответно изтрити.

Ще изтрием личните Ви данни, ако желаете и ни уведомите за това, или три години след събирането им. Ако профилът Ви е неактивен в продължение на три години, ще изтрием и вашия профил. Преди това да се случи, ще получите отделно известие от нас на адреса на електронната поща, регистрирана в потребителския Ви профил.

В допълнение към определените от нас правила за заличаване съществуват и други периоди на съхранение, които също трябва да спазваме. Например данъчните данни трябва да се съхраняват за период от шест до десет години или в някои случаи дори по-дълго. Тези специални периоди на съхранение се различават в зависимост от местните законови изисквания. Поради това, въпреки искането Ви за изтриване на вашите данни, може да се наложи да запазим някои от съхранените данни поради законовите разпоредби. В този случай обаче ще ограничим данните от по-нататъшна обработка.

С кого споделяме вашите данни

Вашите данни не се предоставят на неупълномощени трети страни. Всички получатели на данни трябва да отговарят на законовите изисквания за защита на данните и да докажат своите нива на защита на данните с подходящи доказателства.

Получатели на данни със съответните причини:

Прокурорски органи и съдебни производства.

Може да се случи, че някои от нашите клиенти да не се държат справедливо и да искат да ни навредят. В тези случаи ние не само сме длъжни да предадем лични данни поради правни задължения, но и в наш интерес е да предотвратим щети и да наложим нашите претенции, и да отхвърлим неоправдани искове.

„Бисквитки“

Нашият сайт използва следните „бисквитки“:

„Бисквитките“ на Google AdWords – те са зададени за използване проследяването на реализациите в Google.

Когато посещавате определени страници, ние и Google можем да разберем, че някой е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към нашия сайт. Всеки рекламодател получава различна „бисквитка“. Ето защо „бисквитките“ не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на рекламодателите. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за реализация, се използва за генериране на статистически данни за реализациите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите.

„Бисквитките“ на Google Анализ – те са зададени за наблюдение и проследяване на поведението на посетителите на сайта.

IP анонимността е активирана на нашите уебсайтове, така че IP адресът на потребителите на Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство е предварително съкратен. IP адресът, предоставен на Google Анализ като част от Google Анализ, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Как защитаваме вашите данни

Вашата сигурност на данните е изключително важна за нас. Често провеждаме одити на Политиката за поверителност, за да гарантираме, че всички области на „Послушен“ (включително трети страни) спазват очертаните правила. Редовно наблюдаваме нашата система за възможни уязвими места и атаки.

Допълнително защитаваме клиентските данни използвайки технологията „HTTPS“ в нашия сайт. Това криптира потребителските ни комуникации със сървърите, така че личната информация, която може да бъде идентифицирана, никога не се улавя от трети страни без разрешение.

Достъпът до вашите лични данни е ограничен до определени служители и трети страни, тези данни са защитени с парола и са защитени с SSL криптиране.

В случай при нарушаване на данните, системните администратори незабавно ще преминат през засегнатите потребители и ще се опитат да възстановят паролите, ако са необходими след информиране на потребителя.

Полезно

За допълнителна защита на вашите лични данни, ако искате да сърфирате анонимно и не искате сърфирането Ви да бъде анализирано от нас и нашите доставчици на услуги, трябва да направите съответните настройки във вашия браузър. Можете да сърфирате например в режим „инкогнито“ с Google Chrome или в „private mode“ с Firefox.