УЧИЛИЩЕ ЗА КУЧЕТА И СТОПАНИ

Курс по общо послушание във фиксирана група, индивидуално обучение (ВИП курс),  Аджилити, защита и охрана