ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всеки редовен ученик на училище „Послушен“ има право:

 • Да ползва съоръженията на терена, както и различни поводи, намордници и играчки, предоставени за урока.
 • Да отмени вече записана тренировка, 24 часа (1 ден) преди да се проведе преди да се проведе, през профила с данните за достъп на сайта и с „Отмяна“ в състоянието на ангажиментите, или като ни уведоми чрез телефон, или e-mail. В случай че забравите или при закъснение от Ваша страна за отмяна на тренировка, няма да сте в състояние да отмените, или при липса на присъствие от Ваша страна, тогава ще се зачита като „Отменена“ (Canceled) в състоянието на ангажименти.
 • Да се записва за всички предложени от училище „Послушен“, групови тренировки и организирани мероприятия.
 • На индивидуален урок (консултация).
 • На 30% отстъпка при записване на обучителен курс с второ куче на същия собственик.
 • На 20% отстъпка при записване на обучителен курс с друг член от семейството.
 • На 30 % отстъпка при записване на осиновени кучета от приюти или от улицата, които са кастрирани и с поставен ЧИП.
 • Да напусне тренировката, след уведомяването на треньора, в случай че стопанинът или кучето му не се чувстват в състояние да продължат.
 • Да получи бележник/талон от училище „Послушен“.
 • Да уведоми своевременно чрез обаждане, SMS или e-mail за неверен номер на бележника. В противен случай, училище за кучета „Послушен“ не носи отговорност за неотменени тренировки, на които ученикът има въведени отсъствия.

Всеки ученик на училище „Послушен“ е длъжен

 • Да предостави на инструктора бележник/талон, предоставени от училище „Послушен“, преди започването на всяка тренировка.
 • Да заплати таксата за консултацията или курса предварително.
 • Да няма прекъсване на тренировките за повече от два месеца.
 • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания.
 • При желание за записване за курс, консултация или детска градина да се обади един ден предварително.
 • Да носи лакомства на кучето си. В случай че няма такива, е длъжен да закупи от инструктора.
 • Да води кучето си гладно на тренировка. В случай че кучето откаже да яде, тренировката преминава в беседа със стопанина.
 • Да заплати двойна цена на курса, ако иска курсът му да бъде воден от инструктор по желание.
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на разгонване на женското куче (кучка). Тези животни могат да продължат обучението 30 дни след началото на разгонването.
 • Да влиза с кучето си на повод по време на тренировка.
 • Да почиства след своето куче.
 • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си, като в случай на нараняване на кучето или на неговия водач по време на тренировка, училище „Послушен“ не носи отговорност за случилото се.

Всеки ученик на училище „Послушен“ няма право

 • Да пуска кучето по време на тренировка, без изричното разрешение на инструктора.
 • Да прекъсва работата на инструктора, докато той не го повика.
 • При закъснение за групова тренировка, да се включва в работата без разрешение от треньора.
 • Да води агресивно куче на тренировки без намордник.
 • Да присъства на тренировка, извън програмата на училище за кучета „Послушен“ публикувана на сайта.
 • Да предявява финансови претенции, в случай на прекратяване на курса на обучение. Училище „Послушен“ не възстановява суми от предплатени тренировки;

Училище за кучета „Послушен“ се задължава

 • Да публикува и актуализира, всеки ден, програмата на училище „Послушен“ на сайта.
 • Да осигури треньор за всяка тренировка обявена в програмата на сайта.
 • Да отговаря за реда по време на тренировките.
 • Да осигури нужните съоръжения на терена (Тренировъчен полигон „Враждебна“ или друго място на провеждане на тренировката), както и поводи, намордници и играчки необходими за различните тренировки.
 • Да уведоми учениците си, e-mail и SMS, при промяна на статуса – насрочване, отмяна или анулиране за всяка услуга в програмата. Видовете статуси за всеки ангажимент са:

Потвърден – отнася се за всички одобрени от училище „Послушен“ ангажименти, които подлежат на „Отмяна“ от страна на клиента 24 часа (1 ден) преди да се проведат. Това може да се направи през профила с данните за достъп на сайта и с „Отмяна“ в състоянието на ангажиментите, или като ни уведоми чрез телефон, или e-mail. В случай че забравите или при закъснение от Ваша страна за отмяна им, няма да сте в състояние да ги отмените, или при липса на присъствие, урокът ще се зачитат като „Отменени“ (Canceled) в състоянието на ангажименти.

Предстоящ – отнася се за всички ангажименти, които очакват потвърждение от страна на училище „Послушен“.

Отменен – отнася се за всички ангажименти, които са отменени, 24 часа (1 ден) преди да се проведат, през клиентският профил с данните за достъп на сайта, чрез телефон, или e-mail.

Анулиран – отнася се за всички ангажименти, които са анулирани от страна на училище „Послушен“, поради метеорологични условия непозволяващи провеждането им.

Училище за кучета „Послушен“ има право

 • Да потвърждава, насрочва, отменя и анулира всички видове предлагани дейности.
 • Да прекрати обучението на ученик, при некоректно (арогантно, агресивно и т.н.) поведение към кучето, инструктора или други ученици.
 • Да прекрати тренировка, по преценка на инструктора, в случай на неразположение на кучето или стопанина. В този случай „Отмяна“ няма да бъде отбелязана.
 • Да променя настоящия правилник, за което уведомява своевременно своите ученици.

Всяко куче и неговият стопанин трябва да посещават тренировките съобразно програмата на училище „Послушен“.

Ако по някаква причина не можете да посетите дадена тренировка, трябва да ни уведомите 24 часа (1 ден) преди да се проведе. Това можете да направите през профила с данните за достъп на сайта и с „Отмяна“ в състоянието на ангажиментите Ви, или като ни уведоми чрез телефон, или e-mail. В случай че забравите или при закъснение от ваша страна за отмяна на тренировка, няма да сте в състояние да отмените, или при липса на присъствие от ваша страна, тогава ще се зачита като „Отменена“ (Canceled) в състоянието на ангажименти Ви.

Всеки клиент има правото на 3 отменени тренировки, които след изтичането на 25-те часа от курса по общо послушание, могат да се отработят.

Всеки стопанин от училище „Послушен“, завършил клас С, може да провери броя на проведените/отменените/анулираните ангажименти, през профила с данните за достъп на сайта. Ученика ще е в състояние да разгледа предварително зададените от нас групови тренировки и да се запише или отпише.

Училище „Послушен“ записва всички свои ученици, завършил клас С, които не са се записали за предварително обявените от нас групови тренировки, и уведомява своевременно чрез e-mail и SMS.

Училище „Послушен“ анулира тренировки, поради метеорологични условия непозволяващи провеждането им. Всеки клиент ще бъде уведомен чрез e-mail и SMS един час преди тренировката, като промяната се отразява в сайта. Училище „Послушен“ насрочва нова дата/час и записва ученика, който ще бъде уведомен чрез e-mail и SMS.

Тренировките на училище за кучета „Послушен“ се провеждат по различно време спрямо годишния сезон.

Статус на ученика

ПОСЕЩАВАЩ: Ученикът посещава редовно курс. Получава 50% отстъпка при записване на индивидуален урок.

НЕРЕДОВЕН: Ученикът има направени повече от 3 отсъствия след клас С. При завършване на курса, ученикът може да продължи обучението си след заплащане на съответната такса.

ЗАВЪРШИЛ: Ученикът е завършил успешно курс. Има право да посещава груповите тренировки от програмата на училище „Послушен“ безплатно!

ПРЕКЪСНАЛ: Ученикът не е посещавал тренировки на училище „Послушен“ повече от 2 месеца.

Бележници

Всеки ученик на училище „Послушен“ получава бележник от инструктор-треньора на първата лекция.

Бележникът трябва да бъде носен от стопанина на всяка тренировка!

В бележника се вписва: вида на тренировка, какви команди са работени и нформация за това как се е справило и кучето и стопанина

Посещения на адрес

Тренировката може да се проведе на терен избран от стопанина, като посещението се заплаща допълнително към цената на курса или консултацията.