Заявка за транспорт на куче до занималня за кучета "Послушен".
Чрез тази заявка вие заявявате желание за транспорт на куче. Абонирането за транспорт се случва месец предварително.

Моля, посочете удобно за вас мястно за взимане на кучето от главен булевард.

Заявка за транспорт на куче до занималня за кучета "Послушен".
Чрез тази заявка вие заявявате желание за транспорт на куче. Абонирането за транспорт се случва месец предварително.

Моля, посочете удобно за вас мястно за взимане на кучето от главен булевард.