Вашето мнение е важно за нас!

Стремим се да променим или да надградим всичко, за което сте ни информирали. Доволният клиент и неговото послушно куче са нашата най- добра реклама. Наша цел е да има все повече отговорни стопани, които да вярват, че да имаш послушно куче е безценно, а за него да служи на човека е удоволствие.