ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на всеки  ученик на училище „Послушен”:  

 • Да получи бележникили талон от училище „Послушен” с входящ номер и парола за достъп до тренировки и градина през сайта: poslushen.com ;
 • Да ползва съоръженията на терена, както и различни поводи, намордници и играчки, предоставени за урока, след разрешение от треньора с цел безопасност на кучетат и стопаните;
 • Да напусне тренировката, след уведомяването на треньора, в случай че стопанинът или кучето му не се чувстват в състояние да продължат;
 • Да отмени вече записана индивидуална тренировка, като уведоми един ден по-рано. В противен случай се отбелязва отсъствие;
 • Да се записваи отписва за предложените от училище „Послушен”, тренировки, градина за кучета и организирани мероприятия, използвайки номера на бележника и паролата за достъп.
 • Да посещава груповите тренировки (клас D) на училище „Послушен“ след успешно положен изпит АBC и заплащане на съответната такса за 1 тренировка или пакет от 5 или 10 фиксирани тренировки.
 • Да се запише за изпит „Послушание-ВН“ след направени 25 тренировки и 15 месечна възраст на кучето.
 • Да посещава неограничено и безплатно груповите тренировки на училище „Послушен“, след успешно покрит изпит „Послушание-ВН“.
 • Да заплати допълнително при индивидуално отработването на пропусната тренировка, в случай че клиента не може да отработи съобразно програмата на училище „Послушен“.

Права на всеки посещаващ градина или хотел „Послушен”:  

 • Да получи талон от училище „Послушен” с входящ номер и парола за достъп до програмата на сайта: poslushen.com ;
 • Да доведе или вземе кучето на градина или хотел в интервала между 8:00 и 11:00 часа или между 16:00 и 20:00 часа.
 • Да остави храната в чакалнята, която се надписват от служител на „Послушен‘
 • Да отмени вече записана градина или хотел, като уведоми един ден по-рано. В противен случай трябва да заплати пропуснатия ден;
 • Да се записва и отписва през сайта за градина , използвайки номера на талона и паролата за достъп.
 • Да заплати допълнително при желание кучето да ползва градина, ако то е оставено на хотел.

Задължения на всеки ученик на училище „Послушен”:

 • Да се запознае с правилата и политиката за лични данни и да подпише двустранен договор между собственика на кучето и училище „Послущен“.
 • Да уведоми своевременно чрез обаждане, SMS или e-mail за неверен номер на бележника. В противен случай, училище за кучета „Послушен” не носи отговорност за неотменени тренировки, на които ученикът има въведени отсъствия;
 • Да посещава тренировки, съобразно програмата на училище за кучета „Послушен” публикувана на сайта: http://www.poslushen.com/program.php. Ако клиента иска да се включи във ВИП тренировка или без да бъде записан в програмата, той няма да бъде допуснат.
 • Да разходи кучето и да го запознае с терена, 15 минути преди започването на тренировката.
 • Да предостави на инструктора бележник или талон, предоставени от училище „Послушен”, преди започването на всяка тренировка;
 • Да заплати таксата за консултацията или курс предварително по банка или на първия урок. При разсрочено плащане на курс, клиента плаща по- висока цена.
 • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания.
 • Да влиза с кучето си на повод по време на тренировка и да го пуска само при разрешение от треньора.
 • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си, като в случай на нараняване на кучето или на неговия водач по време на тренировка, училище „Послушен” не носи отговорност за случилото се.
 • Да води кучето си гладно на тренировка и да си осигури лакомства за урока. В случай че кучето откаже да яде, тренировката  преминава в беседа със стопанина.
 • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на разгонване на женското куче. Тези животни могат да продължат обучението 30 дни след началото на разгонването;
 • Да преустанови тренировки в случай на здравословен проблем с кучето. Тези животни могат да продължат обучението след възстановяването им. Стопанина обявява дата, до която ще отсъстват и след нея или ние го включваме в програмата. Стопанинът при нужда ни уведомява за удължаване на периода.
 • Да няма прекъсване на тренировките за повече от два месеца. В случай на прекъсване по уважителни причини, стопанинът трябва да уведоми до коя дата и по какви причини кучето ще отсъства от тренировки.
 • Да заплати двойна цена на курса, ако иска курсът му да бъде воден от инструктор по желание.

Задължения на всеки посещаващ градина или хотел „Послушен”: 

 • Да се запознае с правилата и политиката за лични данни и да подпише двустранен договор между собственика на кучето и училище „Послущен“.
 • Да уведоми, своевременно, чрез обаждане, SMS или e-mail, за неверен номер на талона. В противен случай, училище за кучета „Послушен” не носи отговорност за неотменени градини, на които кучето не е дошло;
 • Да посещава градината за кучета, съобразно програмата на училище за кучета „Послушен” публикувана на сайта: http://www.poslushen.com/program.php, като се записва предварително.
 • Да разходи кучето си преди да влезне в обекта.
 • Да заплати таксата за еднократно посещение на градина или месечен абонамент, предварително по банка или на първото идване. В случай, че кучето е редовен ученик на училище „Послушен“, ползва 20% отстъпка от цената.
 • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания до приемането му от служител на „Послушен“.
 • Да влиза с кучето си на повод и да го пуска само при разрешение от служител на „Послушен“.
 • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си до влизането в обекта.
 • Да води кучето си гладно или един час след нахранване. Кучета, които са хранени или обилно поене, се прибират да почиват един час.
 • Да носи на кучето си храна за градина, в случай че иска да се храни от нас, да информира служител на „Послушен“ за броя хранения и количеството на прием. В случай на хранене на кучето от нас, клиентът купува храна от магазина или плаща изядената храната за времето на престоя.
 • Да уведоми и преустанови посещаването на градина или хотел, в случай на разгонване на женско куче. Тези животни могат да продължат да посещават, 30 дни след началото на разгонването; Клиентът не губи преплатени градини, а може да ги използва след края на този период.
 • Да уведоми и преустанови посещаването на градина или хотел в случай на здравословен проблем с кучето. Тези животни могат да посещават 10 дни след пълното им оздравяване. Стопанинът обявява дата, до която кучето ще отсъства от градина, като при нужда ни уведомява за удължаване на периода. Клиентът не губи преплатени градини, а ги използва след оздравяване на кучето.

Учениците на училище „ПОСЛУШЕН” нямат право:

 • Да посещава голяма група без предварително успешно положен изпит А, В,С
 • Да посещава тренировките на ВИП клиентите.
 • Да присъства на тренировка, извън програмата на училище „ПОСЛУШЕН”
 • Да пуска кучето по време на тренировка, без изричното разрешение на инструктора;
 • Да прекъсва работата на инструктора, докато той не го повика;
 • Да се включва в тренировката без разрешение от треньора, в случай на закъснение на стопанина.
 • Да води агресивно куче на тренировки без намордник;
 • Да предявява финансови претенции, в случай на прекратяване на курса на обучение. Училище „ПОСЛУШЕН” не възстановява суми от предплатени тренировки;

Всеки посещаващ градина или хотел „Послушен”, няма право:

 • Да посещава градина или хотел без предварително записване.
 • Да влизат в обекта при кучетата, без разрешението на служител на „Послушен“ или предварително записан час за консултация или урок.
 • Да пуска кучето без повод в чакалнята.
 • Да води агресивно куче или мъжко некастрирано куче над 12 месеца на градина. Тези кучета могат да посещават само хотел.
 • Да предявява финансови претенции, в случай на преждевремоенно прекратяване на градина или хотел. Училище „ПОСЛУШЕН” не възстановява суми от предплатени градини или хотел;

Права и задължения на училище „ПОСЛУШЕН”:

 • Да публикува и актуализира, всеки ден, програмата на училище „ПОСЛУШЕН” на сайта poslushen.com;
 • Да осигури треньор и съоръжения на терена (поводи, намордници и играчки необхо­дими за различните тренировки);
 • Да отговаря за реда по време на тренировките;
 • Да уведоми учениците си ден предварително, за престоящи тренировки. Ученици, които нямат Вайбър на телефония си номер, трябва да следят програмата на сайта. Училище „Послушен“ не се ангажира да изпраща друг вид напомняне.
 • Да уведоми учениците си, чрез SMS на Вайбър, при промяна в програмата, отмяна на дадена тренировка или промяна на статуса на ученика;
 • Да отменя тренировки в случай на лоши метеорологични условия. При отнмяна от наша страна, клиента не губи тренировката.
 • Да прекрати обучението на ученик, при некоректно, арогантно или агресивно поведение на стопанина към кучето му, другите кучета, инструктора или другите водачи.
 • Да осигури служител на „Послушен“, който да приема и издава кучетата, както и да се грижи за тях.
 • Да осигури навременна ветеринарно-медицинска помощ на място. При спешен случай да осигури транспорт на кучето до ветеринарно-медицинско заведение.
 • Да информира стопанина на кучето в случай на проблем в поведението или здравния му статус.
 • Да направи тест за заразни заболявания в случай на съмнения за такива от ветеринарния лекар на „Послушен“. При полужителен тест кучето се изолира от другите, информира се стопанина да дойде да го вземе или се изпраща на стационарно лечение във ветеринарна клиника.
 • Да отговаря за реда по време на градината и хотела, като кучетата биват групирани, съобразно размера, пола и техния характер.
 • Да осигури вода на кучетата на всеки два часа
 • Да прибере кучетата да почиват в закрито и охладено или отоплявано помещение, в случай на много високи или много ниски температури.
 • Да храни кучетата с храната осигурена от стопаните им. Един час след хранене или обилно поене, кучетата почиват в клетка и не се пускат да играят.
 • Да променя настоящия правилник, за което уведомява своевременно своите ученици.

Училище „Послушен“ ЕООД

1 септември 2020г.